แอร์บ้าน ราคาถูก

Toshiba - แอร์ โตชิบา

Toshiba : แอร์แขวนฝ้าเพดาน INVERTER R32
►  รุ่นใหม่ INVERTER R32
►  รับประกัน คอม 7 ปี อะไหล่ 2 ปี
►  ราคารวมรีโมทแบบ ไร้สาย หรือ มีสาย (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
 
รุ่น   BTU SEER  ราคาเฉพาะเครื่อง
RAV-GE1301AP-T / RAV-GE1301CP-T 220V 13,300 23.30 28,500
RAV-GE1801AP-T / RAV-GE1801CP-T 220V 18,100 21.40 30,000
RAV-GE2401AP-T / RAV-GE2401CP-T 220V 24,200 18.50 34,500
RAV-GE2501AP-T / RAV-GE2501CP-T 220V 25,200 22.72 41,500
RAV-GE3001AP-T / RAV-GE3001CP-T 220V 30,000 20.85 45,000
RAV-GE3601AP-T / RAV-GE3601CP-T 220V 36,100 20.00 47,500
RAV-GE3601A8P-T / RAV-GE3601CP-T 380V 36,100 20.00 47,500
RAV-GE3901A8P-T / RAV-GE3901CP-T 380V 38,500 21.50 51,500
RAV-GE4001AP-T / RAV-GE4001CP-T 220V 40,200 20.30 52,000
RAV-GE4001A8P-T / RAV-GE4001CP-T 380V 40,200 20.30 52,000
RAV-GE4801A8P-T / RAV-GE4801CP-T 380V 48,000 17.33 55,500
RAV-GE6001A8P-T / RAV-GE6001CP-T 380V 60,700 17.30 62,500
**ราคา(บาท) รวม VAT แล้ว / ราคารวมทั้งชุดภายในและภายนอก**
**ราคาเฉพาะ ใน กทม. ปริมณฑล / ต่างจังหวัดอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม **


Toshiba : แอร์แขวนฝ้าเพดาน INVERTER R410A
►  รุ่นใหม่ INVERTER R410A
►  รับประกัน คอม 7 ปี อะไหล่ 2 ปี
►  ราคารวมรีโมทแบบ ไร้สาย หรือ มีสาย (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
 
รุ่น   BTU SEER  ราคาเฉพาะเครื่อง
RAV-TE401AP-T / RAV-SE402CP-T 220V 13,000 18.87 27,500
RAV-TE561AP-T / RAV-SE562CP-T 220V 18,100 18.15 29,500
RAV-TE801AP-T / RAV-SE802CP-T 220V 24,200 16.92 32,500
RAV-TE1001AP-T / RAV-SE1002CP-T 220V 34,000 17.40 46,000
RAV-TE1001A8-T / RAV-SE1002CP-T 380V 34,000 17.40 46,000
RAV-TE1251AP-T / RAV-SE1252CP-T1 220V 40,300 16.04 50,500
RAV-TE1251A8-T / RAV-SE1252CP-T 380V 37,500 17.03 50,500
RAV-TE1251AP-T / RAV-SE1252CP-T1 220V 41,285 15.92 50,500
RAV-TE1251A8-T / RAV-SE1252CP-T 380V 41,285 15.92 50,500
RAV-TE1401A8-T / RAV-SE1402CP-T 380V 48,100 15.95 54,000
**ราคา(บาท) รวม VAT แล้ว / ราคารวมทั้งชุดภายในและภายนอก**
**ราคาเฉพาะ ใน กทม. ปริมณฑล / ต่างจังหวัดอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม **


Toshiba : แอร์4ทิศทาง INVERTER R32

►  4 Way Cassette type แอร์สี่ทิศทาง
►  ระบบ Inverter R32
►  รับประกัน คอม 7 ปี อะไหล่ 2 ปี
►  ราคารวมรีโมทแบบไร้สาย ต้องการมีสายเพิ่ม 2,000 บาท
 
รุ่น   BTU SEER  ราคาเฉพาะเครื่อง
RAV-GE1301AP-T / RAV-GE1301UP-T 220V 13,300 26.00 35,000
RAV-GE1801AP-T / RAV-GE1801UP-T 220V 18,100 24.10 37,000
RAV-GE2401AP-T / RAV-GE2401UP-T 220V 24,200 19.00 42,000
RAV-GE2501AP-T / RAV-GE2501UP-T 220V 25,200 22.72 47,500
RAV-GE3001AP-T / RAV-GE3001UP-T 220V 30,000 20.85 51,500
RAV-GE3601AP-T / RAV-GE3601UP-T 220V 36,000 20.00 55,000
RAV-GE3601A8P-T / RAV-GE3601UP-T 380V 36,000 20.00 55,000
RAV-GE3901A8P-T / RAV-GE3901UP-T 380V 38,500 21.50 59,000
RAV-GE4001AP-T / RAV-GE4001UP-T 220V 40,200 20.30 59,500
RAV-GE4001A8P-T / RAV-GE4001UP-T 380V 40,200 20.30 59,500
RAV-GE4801A8P-T / RAV-GE4801UP-T 380V 48,000 17.33 64,000
RAV-GE6001A8P-T / RAV-GE6001UP-T 380V 60,700 17.30 71,500
**ราคา(บาท) รวม VAT แล้ว / ราคารวมทั้งชุดภายในและภายนอก**
**ราคาเฉพาะ ใน กทม. ปริมณฑล  / ต่างจังหวัดอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม**


Toshiba : แอร์4ทิศทาง INVERTER R410A

►  4 Way Cassette type แอร์สี่ทิศทาง
►  ระบบ Inverter R410A
►  รับประกัน คอม 7 ปี อะไหล่ 2 ปี
►  ราคารวมรีโมทแบบไร้สาย ต้องการมีสายเพิ่ม 2,000 บาท
 
รุ่น   BTU SEER  ราคาเฉพาะเครื่อง
RAV-TE401AP-T / RAV-SE401UP-T1 220V 13,000 21.15 34,000
RAV-TE561AP-T / RAV-SE561UP-T1 220V 18,100 19.99 36,000
RAV-TE801AP-T / RAV-SE801UP-T1 220V 24,200 18.32 41,000
RAV-TE1001AP-T / RAV-SE1001UP-T1 220V 34,100 18.13 53,200
RAV-TE1001A8-T / RAV-SE1001UP-T1 380V 34,100 18.13 53,200
RAV-TE1251AP-T / RAV-SE1251UP-T1 220V 39,200 16.71 58,000
RAV-TE1251A8-T / RAV-SE1251UP-T1 380V 39,200 16.71 58,000
RAV-TE1401A8-T / RAV-SE1401UP-T1 380V 48,100 17.10 62,500
**ราคา(บาท) รวม VAT แล้ว / ราคารวมทั้งชุดภายในและภายนอก**
**ราคาเฉพาะ ใน กทม. ปริมณฑล  / ต่างจังหวัดอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม**


รูปและรายละเอียดสินค้า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า