แอร์บ้าน ราคาถูก

Toshiba - แอร์ โตชิบา

Toshiba : แอร์แขวนฝ้าเพดาน INVERTER R32
►  รุ่นใหม่ INVERTER R32
►  รับประกัน คอม 7 ปี อะไหล่ 2 ปี
►  ราคารวมรีโมทแบบ ไร้สาย หรือ มีสาย (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
 
รุ่น   BTU SEER  ราคาเฉพาะเครื่อง ราคา+ติดตั้ง
RAV-GE2501AP-T / RAV-GE2501CP-T 220V 25,000 22.72 36,500 41,500
RAV-GE3001AP-T / RAV-GE3001CP-T 220V 30,000 20.85 41,000 46,500
RAV-GE3601AP-T / RAV-GE3601CP-T 220V 36,000 20.00 43,500 49,000
RAV-GE3601A8P-T / RAV-GE3601CP-T 380V 36,000 20.00 43,500 49,000
RAV-GE3901A8P-T / RAV-GE3901CP-T 380V 38,500 21.50 47,500 53,000
RAV-GE4001AP-T / RAV-GE4001CP-T 220V 40,200 20.30 48,000 53,500
RAV-GE4001A8P-T / RAV-GE4001CP-T 380V 40,200 20.30 48,000 53,500
RAV-GE4801A8P-T / RAV-GE4801CP-T 380V 48,000 17.33 50,000 57,500
RAV-GE6001A8P-T / RAV-GE6001CP-T 380V 60,700 17.30 57,500 65,000
**ราคา(บาท) รวม VAT แล้ว / ราคารวมทั้งชุดภายในและภายนอก**
**ราคาเฉพาะ ใน กทม. ปริมณฑล / ต่างจังหวัดอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม **


Toshiba : แอร์4ทิศทาง INVERTER R32

►  4 Way Cassette type แอร์สี่ทิศทาง
►  ระบบ Inverter R32
►  รับประกัน คอม 7 ปี อะไหล่ 2 ปี
►  ราคารวมรีโมทแบบไร้สาย ต้องการมีสายเพิ่ม 2,000 บาท
 
รุ่น   BTU SEER  ราคาเฉพาะเครื่อง ราคา+ติดตั้ง
RAV-GE2501AP-T / RAV-GE2501UP-T 220V 25,000 22.72 42,300 47,300
RAV-GE3001AP-T / RAV-GE3001UP-T 220V 30,000 20.85 46,200 51,700
RAV-GE3601AP-T / RAV-GE3601UP-T 220V 36,000 20.00 49,500 57,000
RAV-GE3601A8P-T / RAV-GE3601UP-T 380V 36,000 20.00 49,500 57,000
RAV-GE3901A8P-T / RAV-GE3901UP-T 380V 38,500 21.50 53,500 62,000
RAV-GE4001AP-T / RAV-GE4001UP-T 220V 40,200 20.30 54,000 62,500
RAV-GE4001A8P-T / RAV-GE4001UP-T 380V 40,200 20.30 54,000 62,500
RAV-GE4801A8P-T / RAV-GE4801UP-T 380V 48,000 17.33 58,500 68,000
RAV-GE6001A8P-T / RAV-GE6001UP-T 380V 60,700 17.30 65,500 75,000
**ราคา(บาท) รวม VAT แล้ว / ราคารวมทั้งชุดภายในและภายนอก**
**ราคาเฉพาะ ใน กทม. ปริมณฑล  / ต่างจังหวัดอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม**


รูปและรายละเอียดสินค้า อาจจะมีการเปลี่ยนเปลงโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า