แอร์บ้าน ราคาถูก ปี 2018

CARRIER - แอร์ ตู้ตั้งพื้น แคเรียร์

UPDATE -

แอร์แคร์เรียร์ 2019 ราคาถูก ราคาพิเศษสอบถามได้

CARRIER : 40QBJ Floor Type แอร์ตู้ตั้งพื้น

รับประกัน  1ปี คอมเพรสเซอร์ประกัน5ปี แอร์ตู้ตั้งพื้น

►  น้ำยาแอร์ R32 (รุ่นใหม่)
►  รุ่นขนาดตั้งแต่ 19,107 BTU ถึง 40,262 BTU


►  ประหยัดไฟ เบอร์5

CARRIER : 40QBY Floor Type แอร์ตู้ตั้งพื้น

รับประกัน  1ปี แอร์ตู้ตั้ง ขนาดใหญ่

►  น้ำยาแอร์ R32 (รุ่นใหม่)
►  รุ่นขนาดตั้งแต่ 18,084 BTU ถึง 60,000 BTU


CARRIER : 40QBG / 40QBU Floor Type แอร์ตู้ตั้งพื้น

รับประกัน  1ปี แอร์ตู้ตั้ง ขนาดใหญ่

►  น้ำยาแอร์ R410A
►  รุ่น40QBG ประหยัดไฟเบอร์5 ขนาดตั้งแต่ 30,026 BTU ถึง 40,262 BTU
►  รุ่น40QBU ขนาดตั้งแต่ 18,084 BTU ถึง 60,000 BTU


CARRIER : 40QDU Floor Type แอร์ตู้ตั้งพื้น

รับประกัน  1ปี แอร์ตู้ตั้ง ขนาดใหญ่

►  น้ำยาแอร์ R410A
►  รุ่นขนาดตั้งแต่ 78,000 BTU ถึง 150,000 BTU


รูปและรายละเอียดสินค้า อาจจะมีการเปลี่ยนเปลงโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การรับประกัน เครื่องปรับอากาศ แอร์ CARRIER แคเรียร์
1. เนื่องจากมีโปรโมชั่น มีการรับประกันที่หลากหลาย โปรดดูรายละเอียดรับประกัน ตรงตารางราคา