ข้อมูล รายละเอียดสินค้า Product Specification

CARRIER แอร์แขวนเพดาน CEILING TYPE INVERTER

(ปัจจุบัน Toshiba-Carrier รวมเป็นบริษัทเดียวกัน)

►  แอร์ Toshiba-Carrier แอร์แขวนเพดาน Ceiling type
►  ทำงานระบบ อินเวอร์เตอร์ (Inverter)
►  น้ำยาแอร์ R410A
►  Low noise operation ทำงานเสียงเบา
►  รุ่นขนาดตั้งแต่ 13,500 BTU ถึง 48,100 BTU
►  ประกัน คอมเพรสเซอร์7ปี อะไหล่2ปี
          

รูปและรายละเอียดสินค้า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รุ่น   BTU SEER
RAV-TE401AP-T / RAV-SE402CP-T 1PH 13,500 18.87
RAV-TE561AP-T / RAV-SE562CP-T 1PH 18,124 18.15
RAV-TE801AP-T / RAV-SE802CP-T 1PH 24,200 16.92
RAV-TE1001AP-T / RAV-SE1002CP-T 1PH 34,000 17.40
RAV-TE1001A8-T / RAV-SE1002CP-T 3PH 34,000 17.40
RAV-TE1251AP-T / RAV-SE1252CP-T1 1PH 40,000 16.04
RAV-TE1251A8-T / RAV-SE1252CP-T 3PH 37,500 17.03
RAV-TE1251AP-T / RAV-SE1252CP-T1 1PH 41,285 15.92
RAV-TE1251A8-T / RAV-SE1252CP-T 3PH 41,285 15.92
RAV-TE1401A8-T / RAV-SE1402CP-T 3PH 48,100 15.95
รหัสแรก-outdoor unit  / รหัสหลัง-indoor unit