ข้อมูล รายละเอียดสินค้า Product Specification

Toshiba แอร์แขวนเพดาน CEILING TYPE INVERTER R32

(ปัจจุบัน Toshiba-Carrier รวมเป็นบริษัทเดียวกัน)

►  แอร์ Toshiba แอร์แขวนใต้ฝ้าเพดาน Ceiling type
►  ทำงานระบบ อินเวอร์เตอร์ (Inverter)
►  น้ำยาแอร์ R32
►  Low noise operation ทำงานเสียงเบา
►  รุ่นขนาดตั้งแต่ 13,300 BTU ถึง 60,700 BTU
►  ประกัน คอมเพรสเซอร์7ปี อะไหล่2ปี
          

รูปและรายละเอียดสินค้า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กลับไป หน้าราคา-Price list TOSHIBA

รุ่น   BTU SEER 
RAV-GE1301AP-T / RAV-GE1301CP-T 220V 13,300 23.30
RAV-GE1801AP-T / RAV-GE1801CP-T 220V 18,100 21.40
RAV-GE2401AP-T / RAV-GE2401CP-T 220V 24,200 18.50
RAV-GE2501AP-T / RAV-GE2501CP-T 220V 25,200 22.72
RAV-GE3001AP-T / RAV-GE3001CP-T 220V 30,000 20.85
RAV-GE3601AP-T / RAV-GE3601CP-T 220V 36,100 20.00
RAV-GE3601A8P-T / RAV-GE3601CP-T 380V 36,100 20.00
RAV-GE3901A8P-T / RAV-GE3901CP-T 380V 38,500 21.50
RAV-GE4001AP-T / RAV-GE4001CP-T 220V 40,200 20.30
RAV-GE4001A8P-T / RAV-GE4001CP-T 380V 40,200 20.30
RAV-GE4801A8P-T / RAV-GE4801CP-T 380V 48,000 17.33
RAV-GE6001A8P-T / RAV-GE6001CP-T 380V 60,700 17.30
รหัสแรก-outdoor unit  / รหัสหลัง-indoor unit