แอร์บ้าน ราคาถูก ปี 2022

CARRIER - แอร์ เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์


แอร์แคร์เรียร์ คอยล์น้ำ แอร์คอยล์น้ำเย็น carrier คอยล์เย็น chiller FCU AHU
รุ่นที่แสดงในเว็บtown-air โปรดสอบถาม
ราคาถูกพิเศษราคา

คอยล์น้ำเย็น (Water Cooled Type) คือ ตัวแอร์เฉพาะส่วนของตัวภายใน(Indoor Unit)หรือจะเรียกว่าส่วนของแฟนคอยล์
ซึ่งเราจะนำไปใช้กับต่อท่อน้ำเย็นจากเครื่องชิลเลอร์ (Chiller) โดย น้ำเย็นจะไหลผ่านคอยล์เย็น เพื่อทำความเย็น
ชื่อเรียกอื่นๆ : คอยล์น้ำ , Chilled Water Fan Coil , แอร์คอยล์น้ำ ,คอยล์น้ำ
 
กดตรงนี้ เพิ่มเพื่อนได้เลย(สำหรับมือถือ)
42VSGS

CARRIER แอร์คอยล์น้ำเย็น: แอร์ติดผนัง : Wall type

►  รุ่นขนาดตั้งแต่ 14,400 BTU ถึง 68,500 BTUรุ่น   BTU ราคาเฉพาะเครื่อง
42VSGS012W-10FR 220V 16,900 btu โปรดสอบถาม
ราคาถูกพิเศษ
42VSGS018W-10FR 220V 24,900 btu
42VSGS024W-10FR 220V 31,500 btu
42VSGS030W-10FR 220V 35,700 btu
42VSGS036W-10FR 220V 39,800 btu


42VFS

CARRIER : แอร์คอยล์น้ำเย็น : แอร์แขวนฝ้าเพดาน : FLEXI

►  รุ่นขนาดตั้งแต่ 18,900 BTU ถึง 64,900 BTU
ตั้งได้-แขวนได้รุ่น   BTU ราคาเฉพาะเครื่อง
42VFS004W-10 220V 14,400 โปรดสอบถาม
ราคาถูกพิเศษ
42VFS006W-10 220V 20,800
42VFS008W-10 220V 26,100
42VFS012W-10 220V 39,200
42VFS014W-10 220V 43,700
42VFS016W-10 220V 54,900
42VFS020W-10 220V 68,500

 
40VQS

CARRIER : แอร์คอยล์น้ำเย็น: แอร์ฝังฝ้าเพดาน 1ทิศทาง : 1-WAY CASSETTE

►  รุ่นขนาดตั้งแต่ 14,400 BTU ถึง 46,100 BTUรวมชุดรีโมทไร้สาย
รุ่น   BTU ราคาเฉพาะเครื่อง
40VQS012W-10FR 220V 14,400 โปรดสอบถาม
ราคาถูกพิเศษ
40VQS018W-10FR 220V 20,800
40VRS024W-10FR 220V 26,100
40VQS030W-10FR 220V 33,200
40VQS036W-10FR 220V 40,100
40VQS040W-10FR 220V 46,100

 
40VNS

CARRIER : แอร์คอยล์น้ำเย็น : 4 WAY เป่าลม 4 ทิศทาง : 4-WAY CASSETTE

►  รุ่นขนาดตั้งแต่ 19,900 BTU ถึง 67,800 BTUรวมชุดรีโมทไร้สาย
รุ่น   BTU ราคาเฉพาะเครื่อง
40VNS018W-10FR 220V 19,900 โปรดสอบถาม
ราคาถูกพิเศษ
40VNS024W-10FR 220V 30,900
40VNS036W-10FR 220V 41,600
40VNS048W-10FR 220V 51,600
40VNS060W-10FR 220V 67,800

 
40VRS

CARRIER : แอร์คอยล์น้ำเย็น : 4 WAY เป่าลม 4 ทิศทาง : 4-WAY CASSETTE

►  รุ่นขนาดตั้งแต่ 18,900 BTU ถึง 64,900 BTUรวมชุดรีโมทไร้สาย
รุ่น   BTU ราคาเฉพาะเครื่อง
40VRS018W-10FR 220V 18,900 โปรดสอบถาม
ราคาถูกพิเศษ
40VRS024W-10FR 220V 32,100
40VRS036W-10FR 220V 42,100
40VRS048W-10FR 220V 49,500
40VRS060W-10FR 220V 64,900

 
42CLS

CARRIER : FCU คอยน้ำเย็น แบบคอยล์เปลือย 42CLS

►  รุ่นขนาดตั้งแต่ 13,000 BTU ถึง 75,770 BTU

 ต่อท่อลมได้ไกลขึ้น ( CHILLED WATER, CEILING CONCEALED)

รุ่น   BTU ราคาเฉพาะเครื่อง
42CLS004W210RO 220V 13,000 btu โปรดสอบถาม
ราคาถูกพิเศษ
42CLS004W310RO 220V 16,230 btu
42CLS006W210RO 220V 20,120 btu
42CLS006W310RO 220V 22,970 btu
42CLS008W310RO 220V 28,810 btu
42CLS008W410RO 220V 32,790 btu
42CLS010W310RO 220V 32,720 btu
42CLS010W410RO 220V 39,420 btu
42CLS012W310RO 220V 39,560 btu
42CLS012W410RO 220V 48,050 btu
42CLS014W310RO 220V 45,390 btu
42CLS014W410RO 220V 53,430 btu
42CLS016W310RO 220V 51,830 btu
42CLS016W410RO 220V 58,440 btu
42CLS020W310RO 220V 63,990 btu
42CLS020W410RO 220V 75,770 btu

 
42CMS

CARRIER : AHU คอยน้ำเย็น แบบต่อท่อลม 42CMS

►  รุ่นขนาดตั้งแต่ 13,000 BTU ถึง 75,770 BTU

  CHILLED WATER, CEILING CONCEALED MERV14 ขนาด 400-2000CFM

รุ่น   BTU ราคาเฉพาะเครื่อง
42CMS004W212RE 220V 13,000 btu โปรดสอบถาม
ราคาถูกพิเศษ
42CMS004W312RE 220V 16,230 btu
42CMS006W212RE 220V 20,120 btu
42CMS006W312RE 220V 22,970 btu
42CMS008W312RE 220V 28,810 btu
42CMS008W412RE 220V 32,790 btu
42CMS010W312RE 220V 32,720 btu
42CMS010W412RE 220V 39,420 btu
42CMS012W312RE 220V 39,560 btu
42CMS012W412RE 220V 48,050 btu
42CMS014W312RE 220V 45,390 btu
42CMS014W412RE 220V 53,430 btu
42CMS016W312RE 220V 51,830 btu
42CMS016W412RE 220V 58,440 btu
42CMS020W312RE 220V 63,990 btu
42CMS020W412RE 220V 75,770 btu

 
42CFS

CARRIER : FCU คอยน้ำเย็น คอยล์เปลือย ต่อท่อลมสั้น 42CFS

►  รุ่นขนาดตั้งแต่ 13,540 BTU ถึง 71,140 BTU

  CHILLED WATER CONCEAL ขนาด 400-2000CFM

รุ่น   BTU ราคาเฉพาะเครื่อง
42CFS004W210RO 220V 13,540 btu โปรดสอบถาม
ราคาถูกพิเศษ
42CFS004W310RO 220V 16,750 btu
42CFS006W210RO 220V 18,700 btu
42CFS006W310RO 220V 22,070 btu
42CFS008W310RO 220V 26,810 btu
42CFS008W410RO 220V 31,400 btu
42CFS010W310RO 220V 33,930 btu
42CFS010W410RO 220V 40,800 btu
42CFS012W310RO 220V 38,110 btu
42CFS012W410RO 220V 46,330 btu
42CFS014W310RO 220V 43,720 btu
42CFS014W410RO 220V 53,730 btu
42CFS016W310RO 220V 50,560 btu
42CFS016W410RO 220V 58,540 btu
42CFS020W310RO 220V 63,770 btu
42CFS020W410RO 220V 71,140 btu

 
40QBS

CARRIER : FCU คอยน้ำเย็น แบบตู้ตั้งพื้น 40QBS (รุ่นเล็ก)

►  รุ่นขนาดตั้งแต่ 39,900 BTU ถึง 75,300 BTU

  แอร์ตู้ตั้งพื้น CHILLED WATER, FLOOR STADING

รุ่น   BTU ราคาเฉพาะเครื่อง
40QBS036W-10 220V 39,900 btu โปรดสอบถาม
ราคาถูกพิเศษ
40QBS048W-10 220V 52,400 btu
40QBS060W-10 220V 75,300 btu

 
40QDS

CARRIER : FCU คอยน้ำเย็น แบบตู้ตั้งพื้น 40QDS (รุ่นใหญ่)

►  รุ่นขนาดตั้งแต่ 85,700 BTU ถึง 210,300 BTU

  แอร์ตู้ตั้งพื้น CHILLED WATER, FLOOR STADING

รุ่น   BTU ราคาเฉพาะเครื่อง
40QDS080W-11 220V 85,700 btu โปรดสอบถาม
ราคาถูกพิเศษ
40QDS100W-11 220V 103,200 btu
40QDS120W-11 220V 126,700 btu
40QDS150W-11 220V 150,500 btu
40QDS200W-11 220V 210,300 btu

 
40LAS

CARRIER : คอยน้ำเย็น แบบต่อท่อลมดัก 40LAS

►  รุ่นขนาดตั้งแต่ 51,010 BTU ถึง 225,508 BTU

 แอร์ท่อดัก CHILLED WATER, CEILING DUCT ขนาด 1600-6000 CFM

รุ่น   BTU ราคาเฉพาะเครื่อง
40LAS004W 220V 51,040 btu โปรดสอบถาม
ราคาถูกพิเศษ
40LAS006W 220V 64,760 btu
40LAS007W 220V 82,780 btu
40LAS009W 220V 103,660 btu
40LAS012W 220V 132,000 btu
40LAS015W 220V 165,450 btu
40LAS020W 220V 225,508 btu

 
40LBS

CARRIER : คอยน้ำเย็น แบบต่อท่อลมดัก BELT DRIVE 40LBS

►  รุ่นขนาดตั้งแต่ 66,690 BTU ถึง 303,570 BTU -380 V

►  แรงดันไฟ 380 V
 แอร์ท่อดัก BELT DRIVE CHILLED WATER CEILING DUCT ขนาด 2100-5100 CFM

รุ่น   BTU ราคาเฉพาะเครื่อง
40LBS006W3 380V 66,690 btu โปรดสอบถาม
ราคาถูกพิเศษ
40LBS006W4 380V 80,810 btu
40LBS008W3 380V 81,900 btu
40LBS008W4 380V 99,300 btu
40LBS010W3 380V 112,870 btu
40LBS010W4 380V 135,140 btu
40LBS012W3 380V 126,360 btu
40LBS012W4 380V 148,970 btu
40LBS015W3 380V 158,200 btu
40LBS015W4 380V 186,470 btu
40LBS018W3 380V 195,000 btu
40LBS018W4 380V 223,410 btu
40LBS024W3 380V 256,300 btu
40LBS024W4 380V 303,570 btu

 
40LCS

CARRIER : คอยน้ำเย็น แบบต่อท่อลมดัก BELT DRIVE 40LCS

►  รุ่นขนาดตั้งแต่ 66,690 BTU ถึง 303,570 BTU -380 V

►  แรงดันไฟ 380 V
►  PM2.5 Filter
 แอร์ท่อดัก BELT DRIVE CHILLED WATER CEILING DUCT ขนาด 2100-8000 CFM

รุ่น   BTU ราคาเฉพาะเครื่อง
40LCS006W3 380V 66,690 btu โปรดสอบถาม
ราคาถูกพิเศษ
40LCS006W4 380V 80,810 btu
40LCS008W3 380V 81,900 btu
40LCS008W4 380V 99,300 btu
40LCS010W3 380V 112,870 btu
40LCS010W4 380V 135,140 btu
40LCS012W3 380V 126,360 btu
40LCS012W4 380V 148,970 btu
40LCS015W3 380V 158,200 btu
40LCS015W4 380V 186,470 btu
40LCS018W3 380V 195,000 btu
40LCS018W4 380V 223,410 btu
40LCS024W3 380V 256,300 btu
40LCS024W4 380V 303,570 btu

 
รูปและรายละเอียดสินค้า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การรับประกัน เครื่องปรับอากาศ แอร์ CARRIER แคเรียร์
1. เนื่องจากมีโปรโมชั่น มีการรับประกันที่หลากหลาย โปรดดูรายละเอียดรับประกัน ตรงตารางราคา