ข้อมูล รายละเอียดสินค้า Product Specification

Toshiba แอร์ฝังฝ้า4ทิศทาง CASSETTE TYPE INVERTER

(ปัจจุบัน Toshiba-Carrier รวมเป็นบริษัทเดียวกัน)

►  แอร์ Toshiba-Carrier แอร์ฝังฝ้าเพดาน Cassette type
►  แอร์กระจายลม 4 ทิศทาง
►  ทำงานระบบ อินเวอร์เตอร์ (Inverter)
►  น้ำยาแอร์ R410A
►  Low noise operation ทำงานเสียงเบา
►  รุ่นขนาดตั้งแต่ 13,500 BTU ถึง 48,100 BTU
►  ประกัน คอมเพรสเซอร์5ปี อะไหล่1ปี
          

รูปและรายละเอียดสินค้า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รุ่น   BTU SEER
RAV-TE401AP-T / RAV-SE401UP-T1 1PH 13,600 21.15
RAV-TE561AP-T / RAV-SE561UP-T1 1PH 18,911 19.99
RAV-TE801AP-T / RAV-SE801UP-T1 1PH 23,386 18.32
RAV-TE1001AP-T / RAV-SE1001UP-T1 1PH 34,300 18.13
RAV-TE1001A8-T / RAV-SE1001UP-T1 3PH 34,300 18.13
RAV-TE1251AP-T / RAV-SE1251UP-T1 1PH 39,200 16.71
RAV-TE1251A8-T / RAV-SE1251UP-T1 3PH 39,200 16.71
RAV-TE1401A8-T / RAV-SE1401UP-T1 3PH 48,100 17.10
รหัสแรก-outdoor unit  / รหัสหลัง-indoor unit