ข้อมูล รายละเอียดสินค้า Product Specification

TRANE แอร์แขวนฝ้าเพดาน DEWY Series 5 TRANE  

 



►  แอร์ TRANE แอร์ฝังฝ้า น้ำยาแอร์ R32
►  รุ่นขนาดตั้งแต่ 12,700 BTU ถึง 40,000 BTU
►  คอล์ยทองแดง Copper Condenser Coil
►  ประกัน คอมเพรสเซอร์7ปี อะไหล่2ปี
          

รูปและรายละเอียดสินค้า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กลับไป หน้าราคา-Price list TRANE

รุ่น   BTU SEER
TTKE12HB5 / MCXE12KB5 220V 12700 btu 13.25
TTKE18HB5 / MCXE18KB5 220V 19200 btu 13.20
TTKE24HB5 / MCXE24KB5 220V 25000 btu 13.30
TTKE30KB5 / MCXE30KB5 220V 30000 btu 13.39
TTKE36KB5 220 V / MCXE36KB5 220V 37000 btu 13.39
TTKE36KB5 380 V / MCXE36KB5 380V 37000 btu 13.30
TTKE42KD5 / MCXE30KB5 380V 40000 btu 13.00
รหัสแรก-outdoor unit  / รหัสหลัง-indoor unit