ข้อมูล รายละเอียดสินค้า Product Specification

MITSUBISHI แอร์ซ่อนในฝ้า ต่อท่อลม (DUCT) PEY Series


MITSUBISHI ELECTRIC - Concealed Ducted

Model
รุ่น BTU
PEY-SP18JA เบอร์5 18,084 btu
PEY-SP24JA เบอร์5 24,225 btu
PEY-SP30JA เบอร์5 30,026 btu
PEY-SP36JA เบอร์5 36,167 btu
PEY-SP42JA 42,000 btu
PEY-SP48JA 48,000 btu
          

คุณสมบัติ
► ระบบอินเวอร์เตอร์ (INVERTER) ประหยัดไฟ
► แอร์ซ่อนในฝ้า แบบต่อท่อลม Concealed Ducted
► เครื่องปรับอากาศ ความหนา 250มม.
► น้ำยาแอร์ R410Aรูปและรายละเอียดสินค้า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า