ข้อมูล รายละเอียดสินค้า Product Specification

CARRIER แอร์ต่อท่อลม CONCEALED DUCTED TYPE R32

►  แอร์ Carrier แอร์ดัก Duct Type
►  น้ำยาแอร์ R32
►  รุ่นขนาดตั้งแต่ 13,000 BTU ถึง 60,000 BTU
►  ประกัน คอมเพรสเซอร์5ปี อะไหล่1ปี
          

รูปและรายละเอียดสินค้า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กลับไป หน้าราคา-Price list CARRIER

รุ่น   BTU SEER
38TGF0131A1 / 40TGF0131BP 220v 13,300 btu 11.37
38TGF0181A1 / 40TGF0181BP 220v 18,700 btu 11.04
38TGF0242A1 / 40TGF0241BP 220v 24,200 btu 11.01
38TGF0301A1 / 40TGF0301BP 220v 30,000 btu 11.33
38TGF0361A1 / 40TGF0361BP 220v 36,100 btu 10.60
38TGF0361A3 / 40TGF0361BP 380v 36,100 btu 10.60
38TGF0401A1 / 40TGF0401BP 220v 40,200 btu 10.61
38TGF0401A3 / 40TGF0401BP 380v 40,200 btu 10.61
38TBU0481A3 / 40TBU0481BP   380v 51,500 btu 9.18
38TBU0601A3 / 40TBU0601BP 380v 60,000 btu 10.66
รหัสแรก-outdoor unit  / รหัสหลัง-indoor unit