ข้อมูล รายละเอียดสินค้า Product Specification

CARRIER แอร์ต่อท่อลม DUCT TYPE INVERTER

แอร์ดัก Toshiba inverter
►  แอร์ Carrier แอร์ดัก Duct Type
►  ทำงานระบบ อินเวอร์เตอร์ (Inverter)
►  น้ำยาแอร์ R410A
►  Low noise operation ทำงานเสียงเบา
►  รุ่นขนาดตั้งแต่ 13,500 BTU ถึง 48,100 BTU
►  ประกัน คอมเพรสเซอร์7ปี อะไหล่2ปี
          

รูปและรายละเอียดสินค้า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กลับไป หน้าราคา-Price list CARRIER

รุ่น   BTU SEER
38TSV0131A1 / 40TSV0131UP 220V 13,500 17.09
38TSV0181A1 / 42TSV0181BP 220V 16,518 17.13
38TSV0241A1 / 42TSV0241BP 220V 21,380 18.36
38TSV0361A1 / 42TSV0361BP 220V 35,500 15.32
38TSV0361A3 / 42TSV0361BP 380V 35,500 15.32
38TSV0401A1 / 42TSV0401BP 220V 42,600 14.66
38TSV0401A3 / 42TSV0401BP 380V 42,600 15.04
38TSV0481A3 / 42TSV0481BP 380V 48,100 15.33
รหัสแรก-outdoor unit  / รหัสหลัง-indoor unit