ข้อมูล รายละเอียดสินค้า Product Specification

CARRIER แอร์ต่อท่อลม DUCT TYPE CLY R32

แอร์ดัก CLY
►  แอร์ Carrier แอร์ดัก Duct Type
►  น้ำยาแอร์ R32
►  ประหยัดไฟ เบอร์5
►  รุ่นขนาดตั้งแต่ 48,000 BTU ถึง 60,000 BTU
          

รูปและรายละเอียดสินค้า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กลับไป หน้าราคา-Price list CARRIER

รุ่น   BTU   COMPRESSOR       SEER   
38RLY048R300 / 42CLY016X-10 380V 48,000 ROTARY 9.40
38RLY048S301 / 42CLY016X-10 380V 48,000 SCROLL 9.40
38RLY060R300 / 42CLY020X-10 380V 60,000 ROTARY 9.30
38RLY060S301 / 42CLY020X-10 380V 60,000 SCROLL 9.30
38LHY048S301 / 42CLY016X-10 380V 48,000 SCROLL 9.40
38LHY060S301 / 42CLY020X-10 380V 60,000 SCROLL 9.30
รหัสแรก-outdoor unit  / รหัสหลัง-indoor unit

Special Features 42CLY CONCEAL DUCTED
• Ultra-compact design-saves installation space
• High effciency heat transfer surface
• Super quiet operation
• Low installation and maintenance cost-easy wiring, piping connections
• Installed with direct driven forward curved centrifugal fan and 4-speed high efficient motor
• Minimum power requirement for significant money saving to the owners
• Insulated drain pan

• Factory leak test
• Requires no expensive ductwork
• Ideal for new construction or renovation
• Return plenum, Cabinet available as option
• Evironmental friendly, with R-32 refrigerant
• Blue fin with Epoxcy and Hydrophilic coating
- Prevents dirt from sticking to the fins
- Condensation water flows and water away dirt
- Anti-corrosion caused by oxidation
- Increases the efficiency of heat exchanger