ข้อมูล รายละเอียดสินค้า Product Specification

CARRIER แอร์ต่อท่อลม DUCT TYPE CLJ R32

แอร์ดัก Toshiba inverter
►  แอร์ Carrier แอร์ดัก Duct Type
►  น้ำยาแอร์ R32
►  ประหยัด เบอร์5
►  รุ่นขนาดตั้งแต่ 13,307 BTU ถึง 40,262 BTU
►  ประกัน คอมเพรสเซอร์5ปี อะไหล่1ปี
          

รูปและรายละเอียดสินค้า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กลับไป หน้าราคา-Price list CARRIER

รุ่น   BTU   ประหยัดไฟ       SEER   
38RLJ012R100 / 42CLJ004X110 220V 13,307 เบอร์5 13.29
38RLJ018R120 / 42CLJ006X110 220V 19,107 เบอร์5 13.29
38RLJ024R120 / 42CLJ008X110 220V 25,249 เบอร์5 13.29
38RLJ030R100 / 42CLJ010X110 220V 30,026 เบอร์5 12.75
38RLJ036R100 / 42CLJ012X110 220V 36,167 เบอร์5 12.75
38RLJ036R300 / 42CLJ012X310 380V 36,167 เบอร์5 12.75
38RLJ040R100 / 42CLJ014X110 220V 40,262 เบอร์5 12.75
38RLJ040R300 / 42CLJ014X310 380V 40,262 เบอร์5 12.75
รหัสแรก-outdoor unit  / รหัสหลัง-indoor unit

Special Features 42CLJ CONCEAL DUCTED
• Ultra-compact design-saves installation space
• High effciency heat transfer surface
• Super quiet operation
• Low installation and maintenance cost-easy wiring, piping connections
• Installed with direct driven forward curved centrifugal fan and 4-speed high efficient motor
• Minimum power requirement for significant money saving to the owners
• Insulated drain pan

• Factory leak test
• Requires no expensive ductwork
• Ideal for new construction or renovation
• Return plenum, Cabinet available as option
• Evironmental friendly, with R-32 refrigerant
• Blue fin with Epoxcy and Hydrophilic coating
- Prevents dirt from sticking to the fins
- Condensation water flows and water away dirt
- Anti-corrosion caused by oxidation
- Increases the efficiency of heat exchanger