ข้อมูล รายละเอียดสินค้า Product Specification

CARRIER แอร์แขวนเพดาน VLY CEILING TYPE R32

 


►  แอร์ Carrier แอร์แขวนเพดาน Ceiling type
►  น้ำยาแอร์ R32
►  ประหยัด เบอร์5
►  รุ่นขนาดตั้งแต่ 48,000 BTU ถึง 60,000 BTU
(มีจำหน่ายเฉพาะรุ่นใหญ่)
►  ประกัน อะไหล่1ปี
          

รูปและรายละเอียดสินค้า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กลับไป หน้าราคา-Price list CARRIER

รุ่น   BTU   COMPRESSOR       SEER   
38RLY048R300 / 42VLY016X-10 380V 48,000 ROTARY 9.10
38RLY048S301 / 42VLY016X-10 380V 48,000 SCROLL 9.10
38RLY060R300 / 42VLY020X-10 380V 60,000 ROTARY 9.40
38RLY060S301 / 42VLY020X-10 380V 60,000 SCROLL 9.40
38LHY048S301 / 42VLY016X-10 380V 48,000 SCROLL 9.10
38LHY060S301 / 42VLY020X-10 380V 60,000 SCROLL 9.40
รหัสแรก-outdoor unit  / รหัสหลัง-indoor unit