ข้อมูล รายละเอียดสินค้า Product Specification

CARRIER แอร์แขวนเพดาน VLJ CEILING TYPE R32

 


►  แอร์ Carrier แอร์แขวนเพดาน Ceiling type
►  น้ำยาแอร์ R32
►  ประหยัด เบอร์5
►  รุ่นขนาดตั้งแต่ 13,307 BTU ถึง 40,262 BTU
►  ประกัน คอมเพรสเซอร์5ปี อะไหล่1ปี
          

รูปและรายละเอียดสินค้า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กลับไป หน้าราคา-Price list CARRIER

รุ่น   BTU   ประหยัดไฟ       SEER   
38RLJ012R100 / 42VLJ004X110 220V 13,307 เบอร์5 13.29
38RLJ018R120 / 42VLJ006X110 220V 19,107 เบอร์5 13.29
38RLJ024R120 / 42VLJ008X110 220V 25,249 เบอร์5 13.29
38RLJ030R100 / 42VLJ010X110 220V 30,026 เบอร์5 12.75
38RLJ036R100 / 42VLJ012X110 220V 36,167 เบอร์5 12.75
38RLJ036R300 / 42VLJ012X310 380V 36,167 เบอร์5 12.75
38RLJ040R100 / 42VLJ014X110 220V 40,262 เบอร์5 12.75
38RLJ040R300 / 42VLJ014X310 380V 40,262 เบอร์5 12.75
รหัสแรก-outdoor unit  / รหัสหลัง-indoor unit