ข้อมูล รายละเอียดสินค้า Product Specification

CARRIER แอร์ฝังฝ้า4ทิศทาง CASSETTE TYPE R32
►  แอร์ Carrier แอร์ฝังฝ้าเพดาน 4ทิศทาง
    4Way Cassette Type VLY
►  แอร์ ช่องเป่าลม 4ทิศทาง
►  น้ำยาแอร์ R32
►  ประหยัดไฟ เบอร์5
►  รุ่นขนาดตั้งแต่ 48,000 BTU ถึง 60,000 BTU
 
          

รูปและรายละเอียดสินค้า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กลับไป หน้าราคา-Price list CARRIER

รุ่น   BTU   COMPRESSOR       SEER   
38RLY048R300 / 40VLY048X-10 380V 48,000 ROTARY 9.50
38RLY048S301 / 40VLY048X-10 380V 48,000 SCROLL 9.50
38RLY060R300 / 40VLY060X-10 380V 60,000 ROTARY 9.50
38RLY060S301 / 40VLY060X-10 380V 60,000 SCROLL 9.50
38LHY048S301 / 40VLY048X-10 380V 48,000 SCROLL 9.50
38LHY060S301 / 40VLY060X-10 380V 60,000 SCROLL 9.50
รหัสแรก-outdoor unit  / รหัสหลัง-indoor unit