ข้อมูล รายละเอียดสินค้า Product Specification

CARRIER แอร์ฝังฝ้า4ทิศทาง CASSETTE TYPE R32
►  แอร์ Carrier แอร์ฝังฝ้าเพดาน 4ทิศทาง
    4Way Cassette Type
►  แอร์ ช่องเป่าลม 4ทิศทาง
►  น้ำยาแอร์ R32
►  ประหยัดไฟ เบอร์5
►  รุ่นขนาดตั้งแต่ 19,000 BTU ถึง 40,000 BTU
 
          

รูปและรายละเอียดสินค้า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กลับไป หน้าราคา-Price list CARRIER

รุ่น   BTU   ประหยัดไฟ       SEER   
38RLJ018R120 / 42VLJ018X110 220V 19,107 เบอร์5 13.29
38RLJ024R120 / 42VLJ024X110 220V 25,249 เบอร์5 13.29
38RLJ030R100 / 42VLJ030X110 220V 30,026 เบอร์5 12.75
38RLJ036R100 / 42VLJ036X110 220V 36,167 เบอร์5 12.75
38RLJ036R300 / 42VLJ036X310 380V 36,167 เบอร์5 12.75
38RLJ040R100 / 42VLJ040X110 220V 40,262 เบอร์5 12.75
38RLJ040R300 / 42VLJ040X310 380V 40,262 เบอร์5 12.75
รหัสแรก-outdoor unit  / รหัสหลัง-indoor unit