ข้อมูล รายละเอียดสินค้า Product Specification

CARRIER แอร์ฝังฝ้าเพดาน CASSETTE SPLIT TYPE R32

►  แอร์ Carrier แอร์ฝังฝ้า น้ำยาแอร์ R32
►  รุ่นขนาดตั้งแต่ 13,000 BTU ถึง 60,000 BTU
►  ประกัน คอมเพรสเซอร์5ปี อะไหล่1ปี
          

รูปและรายละเอียดสินค้า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กลับไป หน้าราคา-Price list CARRIER

รุ่น   BTU SEER
38TGF0131A1 / 40TGF0131UP 220v 13300 btu 13.46
38TGF0181A1 / 40TGF0181UP 220v 18700 btu 12.94
38TGF0181A1 / 40TGF0181UP 220v 24200 btu 12.86
38TGF0301A1 / 40TGF0301UP 220v 30000 btu 12.46
38TGF0361A1 / 40TGF0361UP 220v 36100 btu 12.43
38TGF0361A3 / 40TGF0361UP 380v 36100 btu 12.43
38TGF0401A1 / 40TGF0401UP 220v 40200 btu 12.40
38TGF0401A3 / 40TGF0401UP 380v 40200 btu 12.40
38TBU0481A3 / 40TBU0481UP 380v 53200 btu 9.50
38TBU0601A3 / 40TBU0601UP 380v 60000 btu 10.86
รหัสแรก-outdoor unit  / รหัสหลัง-indoor unit