ข้อมูล รายละเอียดสินค้า Product Specification

CARRIER แอร์ฝังฝ้าเพดาน CASSETTE SPLIT TYPE  

►  แอร์ Carrier แอร์ฝังฝ้า น้ำยาแอร์ R410A
►  รุ่นขนาดตั้งแต่ 13,000 BTU ถึง 60,000 BTU
►  ประกัน คอมเพรสเซอร์5ปี อะไหล่1ปี
          

รูปและรายละเอียดสินค้า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กลับไป หน้าราคา-Price list CARRIER

รุ่น   BTU SEER
38TSF0131A1 / 40TSF0131UP 1PH 13000 btu 13.43
38TSF0181A1 / 40TSF0181UP 1PH 18100 btu 12.89
38TSF0181A1 / 40TSF0181UP 1PH 24200 btu 12.85
38TSF0301A1 / 40TSF0301UP 1PH 30000 btu 12.45
38TSF0361A1 / 40TSF0361UP 1PH 36100 btu 12.43
38TSF0361A3 / 40TSF0361UP 3PH 36100 btu 12.43
38TSF0401A1 / 40TSF0401UP 1PH 40200 btu 12.43
38TSF0401A3 / 40TSF0401UP 3PH 40200 btu 12.43
38TBU0481A3 / 40TBU0481UP 3PH 51500 btu 9.54
38TBU0601A3 / 40TBU0601UP 3PH 60000 btu 10.27
รหัสแรก-outdoor unit  / รหัสหลัง-indoor unit