ข้อมูล รายละเอียดสินค้า Product Specification

CARRIER แอร์ฝังฝ้า 1ทิศทาง R32 INVERTER
►  แอร์ Carrier แอร์ฝังฝ้าเพดาน 1ทิศทาง
    1Way Cassette Type
►  แอร์ ช่องเป่าลม ทิศทางเดียว
►  ระบบInverter ประหยัดไฟ
►  น้ำยาแอร์ R32
►  รุ่นขนาดตั้งแต่ 13,000 BTU ถึง 40,000 BTU
 
          

รูปและรายละเอียดสินค้า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กลับไป หน้าราคา-Price list CARRIER

รุ่น   BTU SEER
38TGV0131A1 / 40BGV0131UP 220V 13,307 btu 21.62
38TGV0181A1 / 40BGV0181UP 220V 18,100 btu 18.25
38TGV0241A1 / 40BGV0241UP 220V 24,200 btu 18.76
38TGV0251A1 / 40BGV0251UP 220V 25,200 btu 20.44
38TGV0301A1 / 40BGV0301UP 220V 30,000 btu 18.21
38TGV0361A1 / 40BGV0361UP 220V 36,100 btu 17.45
38TGV0361A3 / 40BGV0361UP 380V 36,100 btu 17.45
38TGV0391A3 / 40BGV0391UP 380V 38,500 btu 18.08
38TGV0401A1 / 40BGV0401UP 220V 40,100 btu 17.20
38TGV0401A3 / 40BGV0401UP 380V 40,200 btu 17.20
รหัสแรก-outdoor unit  / รหัสหลัง-indoor unit