ข้อมูล รายละเอียดสินค้า Product Specification

CARRIER แอร์ฝังฝ้า 1ทิศทาง R32
►  แอร์ Carrier แอร์ฝังฝ้าเพดาน 1ทิศทาง
    1Way Cassette Type
►  แอร์ ช่องเป่าลม ทิศทางเดียว
►  น้ำยาแอร์ R32
►  รุ่นขนาดตั้งแต่ 13,000 BTU ถึง 40,000 BTU
 
          

รูปและรายละเอียดสินค้า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กลับไป หน้าราคา-Price list CARRIER

รุ่น   BTU   ประหยัดไฟ       SEER   
38RLJ012R100 / 40VMJ012X110 220V 13,307 เบอร์5 13.29
38RLJ018R120 / 40VMJ018X110 220V 19,107 เบอร์5 13.29
38RLJ024R120 / 40VMJ024X110 220V 25,249 เบอร์5 13.29
38RLJ030R100 / 40VMJ030X110 220V 30,026 เบอร์5 12.75
38RLJ036R100 / 40VMJ036X110 220V 36,167 เบอร์5 12.75
38RLJ036R300 / 40VMJ036X310 380V 36,167 เบอร์5 12.75
38RLJ040R100 / 40VMJ040X110 220V 40,262 เบอร์5 12.75
38RLJ040R300 / 40VMJ040X310 380V 40,262 เบอร์5 12.75
รหัสแรก-outdoor unit  / รหัสหลัง-indoor unit