ข้อมูล รายละเอียดสินค้า Product Specification

CARRIER แอร์ต่อท่อลม CONCEALED DUCTED TYPE

►  แอร์ Carrier แอร์ดัก Duct Type
►  น้ำยาแอร์ R410A
►  รุ่นขนาดตั้งแต่ 13,000 BTU ถึง 60,000 BTU
►  ประกัน คอมเพรสเซอร์5ปี อะไหล่1ปี
          

รูปและรายละเอียดสินค้า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กลับไป หน้าราคา-Price list CARRIER

รุ่น   BTU SEER
38TSF0131A1 / 40TSF0131BP 1PH 13,000 btu 11.33
38TSF0181A1 / 40TSF0181BP 1PH 18,100 btu 10.65
38TSF0242A1 / 40TSF0241BP 1PH 24,200 btu 10.68
38TSF0301A1 / 40TSF0301BP 1PH 30,000 btu 10.60
38TSF0361A1 / 40TSF0361BP 1PH 36,100 btu 10.59
38TSF0361A3 / 40TSF0361BP 3PH 36,100 btu 10.59
38TSF0401A1 / 40TSF0401BP 1PH 40,200 btu 10.61
38TSF0401A3 / 40TSF0401BP 3PH 40,200 btu 10.61
38TBU0481A3 / 40TBU0481BP   3PH 51,500 btu 9.2
38TBU0601A3 / 40TBU0601BP 3PH 60,000 btu 10.27
รหัสแรก-outdoor unit  / รหัสหลัง-indoor unit